Separovaný zber

Od tohto víkendu sme aj v našom lanovom centre zaviedli triedený zber odpadu. Pomôžte aj vy chrániť našu Zem a vhadzujte plastový odpad do správneho kontajneru. Ďakujeme